[EA] De aanschaf van CNG-voertuigen in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 28 augustus 2014

Op 14 augustus 2014 werd in Het Nieuwsblad aangekondigd dat er tegen het einde van 2014 een Dats-brandstofstation zal zijn in Grimbergen (Vilvoordsesteenweg) waardoor de mogelijkheid zal bestaan om CNG-aardgas (Compressed Natural Gas) te tanken. Tevens zal er een installatie aan de gemeentelijke loodsen komen voor de wagens van de gemeente die op aardgas rijden.

De schepen van Milieu laat in hetzelfde artikel weten dat er twee wagens zullen worden aangekocht die op CNG rijden en dat het gemeentelijk autopark op termijn systematisch vervangen zal worden door aardgas- en elektrische wagens.

Het is intussen geweten dat aardgas of CNG een goed alternatief vormt voor diesel- en bezinevoertuigen. Deze laatste brandstoffen raken immers uitgeput en zijn vervuilend. CNG heeft beduidend minder uitstoot van fijne deeltjes en scoort beter als het gaat om CO2-uitstoot. CNG-wagens zijn zuiniger waardoor er sprake is van 40 à 60 procent besparing op de brandstofprijs. En tot slot kan een CNG-voertuig ook rijden op biogas. Het tanken van een CNG-voertuig zou ook veel sneller gaan dan het opladen van een elektrisch voertuig.

Toch zijn de nadelen van dergelijke voertuigen vooral terug te brengen op de hogere aanschafprijs dan een diesel- of benzinevoertuig en het feit dat er maar een beperkt aantal tankstations in het land zijn waar CNG wordt aangeboden.

Voornoemd artikel doet een aantal vragen rijzen en vragen om verduidelijking aangaande het moment van deze operatie om het gehele wagenpark te willen voorzien van CNG-wagens alsook aangaande de voorziene kostprijs. Ook kunnen vragen gesteld worden rond gelijktijdige investeringen door de gemeente van elektrische laadpalen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt aan de schepen van milieu om duidelijkheid te verschaffen over volgende punten:

  1. Wordt met de start van de voorziene geleidelijke aanpassing van het gemeentelijk wagenpark aan CNG-wagens aangevangen doordat er een Dats-tankstation zal gebouwd worden tegen eind 2014 of is dit een loutere toevalligheid
  2. Werden er concrete afspraken gemaakt met Dats? Zo ja, welke? Welke engagementen nam Grimbergen ten aanzien van Dats?
  3. Zal er zich een probleem stellen als de voorziene installatie aan de gemeentelijke loodsen er niet komt ?
  4. Zullen de auto’s voorzien zijn van een “dual fual tank” waardoor de CNG-wagens kunnen overschakelen op een andere brandstof als de CNG-tank leeg is ?
  5. Om hoeveel wagens zal het vermoedelijk gaan welke de eerstkomende jaren door de gemeente zullen worden vervangen of aangekocht en die met CNG rijden ?
  6. En wat zijn dan de voorziene kosten en meerkosten per CNG-voertuig ?
  7. Kan aanspraak gemaakt worden op subsidies ?
  8. Of en hoe gaat de gemeente investeren in elektrische voertuigen ?

Karlijne VAN BREE

Facebooktwitter