[EA] Status domein van de Koninklijke Schenking aan de Villegas de Clercampsstraat te Strombeek-Bever; status mobiliteitsplan en Master Plan

Extra agendapunt gemeenteraad 28 augustus 2014

Op de gemeenteraad van 29 augustus 2013 werd een voorstel geformuleerd met betrekking tot het domein van de Koninklijke Schenking in Strombeek-Bever.
Het toenmalig voorstel was om van dit terrein een groene parking te maken om
verschillende redenen:

 • een groene parking die op een doordachte wijze aangelegd is, kan voorkomen dat het terrein gebruikt wordt voor andere doeleinden dan parkeren en eventueel verpozen ((picknick)bank, speeltuintje?)
 • deze ruimte kan de nood aan parking opvangen voor oa. de horecazaken in de Oude Mechelsestraat en de inwoners van zowel de Villegas de Clercampsstraat en de Oude Mechelsestraat. Op die manier worden de langdurig parkerende auto’s uit de straten geweerd.
 • deze parking zou ook een oplossing kunnen bieden aan het personeel en de bezoekers van het Villegastje, zeker met het oog op de uitbreiding van de school waardoor de parking aan de school zelf niet meer beschikbaar zal zijn.

En als we ook even verder mogen denken. Indien de gemeente toch onderhandelt over de bestemming van de Koninklijke Schenking, dan stellen we voor om tegelijk ook de smalle strook tussen de Acacialaan en de Antwerpselaan mee op de agenda te plaatsen.
Vernieuwing stelde toen voor dat de gemeente Grimbergen gesprekken voert met de Koninklijke Schenking om de situatie te evalueren en voor te stellen om (al dan niet op eigen kosten) dit terrein in te richten om enerzijds ongewenste
bezoekers te ontmoedigen en anderzijds dit stukje Strombeek een mooiere en
nettere aanblik te geven, liefst in de vorm van een groene parking.
De gemeenteraad heeft toen als antwoord gekregen dat gesprekken zouden
opgestart worden. Op onze vraag met betrekking tot de termijn waarop we
terugkoppeling mogen verwachten, kregen we het antwoord dat hier binnen een
jaar meer duidelijkheid zou over zijn.

Voorstel
De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord geeft op
volgende vragen:

 • Welke stappen werden ondernomen ?
 • Wat is de huidige status?
 • Welke stappen dienen nog ondernomen te worden?
 • Vermits dit onderwerp verweven is met het Master Plan en het mobiliteitsplan voor Strombeek:
  o Status van het mobiliteitsplan
  o Status van het Master Plan
  o Welke stappen zijn al ondernomen en welke staan gepland?
  o Welke intenties heeft men om hier binnen deze legislatuur nog iets op te starten (anders dan de bouw van het Villegastje?) en indien die er zijn, kan u de planning met ons delen.
Facebooktwitter