[EA] Wateroverlast rond de Bruinborrebeekstraat

Extra agendapunt gemeenteraad 28 augustus 2014

In antwoord op een uitgebreide schriftelijke vraagstelling van 14 juli over de wateroverlast langs de Brusselsesteenweg en een blijkbaar hoogst ongelukkige koppeling tussen de Bruinborrebeek en de Aquafincollector antwoordde de burgemeester dat de werken aan de Brusselsesteenweg zijn opgenomen in het eerste kwartaalprogramma voor 2014 en dat het dossier in behandeling is voor subsidies. Nadien moet er nog een uitgebreid openbaar onderzoek komen. De uitvoering van de werken zal ook nog eens 335 werkdagen duren.

Hierdoor blijven de inwoners van de Biesthoek (en de inwoners stroomafwaarts langs de Aquafincollector) nog voor geruime tijd, wellicht verscheidene jaren, in grote onzekerheid.

Daarom is het nuttig dat alvast op enkele vragen een antwoord wordt verstrekt.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op volgende vragen:

  1. Is er intussen meer informatie over de timing (in ruime zin) van deze werken?
  2. Wat kan het gemeentebestuur nu reeds zeggen over de mislukte verbinding tussen de Bruinborrebeek en de collector? Klopt het dat de beek bij regenweer als het ware grotendeels in deze collector overloopt? Welke fouten werden daarbij gemaakt? Wat kan daaraan gedaan worden in afwachting van de grote werken?
  3. Werd de Bruinborrebeek intussen gecontroleerd en gereinigd, zowel voorbij de Brusselsesteenweg als eronder? Zijn er obstakels gevonden?
  4. Kan onderzocht worden of er, in afwachting van deze grote werken, in een weide stroomopwaarts langs de Bruinborrebeek grond kan worden afgegraven, zodat er tijdelijk een extra overstromingsbekken wordt gecreëerd en de druk op de woningen kan worden verminderd?

Bart Laeremans

Facebooktwitter