Century21

Schriftelijke vraag. Betreft: Century21

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Op verschillende plaatsen te Strombeek-Bever verkoopt de vastgoedmakelaar Century21 woningen. Spijtig genoeg maken zij reclame door gebruik te maken van tweetalige V-borden die aan de ramen worden gehangen. Het betreft het kantoor gelegen in de De Wandstraat te Laken. Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de filiaalhouder te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en aan te sporen om zijn tweetalige V-borden te verwijderen en te vervangen door een eentalig Nederlandstalig V-bord.

Zal het schepencollege op deze vraag ingaan?

§ Zo ja, graag kopie van de brief.

§ Zo neen, graag een schriftelijke motivatie.

Hier kan u enkele foto’s vinden:

ST Annalaan 1

ST Annalaan 2

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid


 

Van: saz [mailto:saz@grimbergen.be]
Verzonden: donderdag 28 februari 2013 17:45

Beste,

Wat betreft uw vraag had ik van u graag geweten of de te koop gestelde woning zich op het grondgebied van Grimbergen of van Vilvoorde bevindt. Zoals u ongetwijfeld weet loopt de gemeentegrens namelijk parallel door de Sint-Annalaan (het ene gedeelte is Grimbergen, het andere Vilvoorde). Al naargelang hiervan dient u zich te richten naar het betreffende schepencollege.

Mocht het zich op grondgebied Grimbergen bevinden en u zich bijgevolg wendt tot het Grimbergs schepencollege, wilt u dan het huisnummer vermelden aub?

Met vriendelijke groeten

Yoeri Janssens
Administratief medewerker
Dienst secretarie & algemene zaken


Beste Yoeri,

Deze woning bevindt zich weldegelijk op het grondgebied van Grimbergen. Het volledige adres is Sint-Annalaan 173. Zoals reeds gezegd is dit een V-bord van het kantoor Century21 uit Laken (De Wandstraat 25, 1020 Laken). Er zijn natuurlijk nog locaties waar zo’n tweetalig bordjes uithangen in onze gemeente. Bv ook aan het appartement gelegen op de Grotewinkellaan 81. Ik heb wel gemerkt dat dat bord van een ander Century21-kantoor is, namelijk Century21 City uit Jette (Jetselaan 166, 1090 Jette). Als bijlage kan u een foto vinden als bewijs. Zou u zo vriendelijk willen zijn ook dit kantoor aan te schrijven en hen attent te maken op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente.

Dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

Tweetalig bord Te koop - A vendre_Page_1

Tweetalig bord Te koop - A vendre_Page_2

Tweetalig bord Te koop - A vendre_Page_3

Century 21_Page_1

Century 21_Page_2

Facebooktwitter