Beschikbaarheid van een terrein voor Merode Hockey Club

Geachte Burgemeester.
Geachte schepen van sport en voorzitter van het AGB Grimbergen.

De gemeente Grimbergen is samen met Merode Hockey Club nog steeds op zoek naar een geschikt terrein dat dienst kan doen als volwaardig hockeyterrein voor hun groeiend aantal leden (ondertussen telt deze club al meer dan 150 leden).

Actueel traint deze hockeyclub op de voetbalterreinen aan Ter Wilgen die ze ook nog eens moeten delen met de voetbalclub KSC Grimbergen. Op deze terreinen zijn er nog amper vrije uren beschikbaar en zijn ze dus verplicht om vooral op zondag te trainen. Sinds dit seizoen hebben ze ook een uurtje op woensdag, maar dat is te krap om al hun leden te laten spelen. Voor hun thuiswedstrijden moeten ze nog steeds uitwijken naar Mechelen en Anderlecht.

Deze situatie is om begrijpelijke redenen voor een actieve club onhoudbaar.

Tijdens de laatste raad van bestuur van het AGB Grimbergen had ik tijdens het punt varia de vraag gesteld of het 4de voetbalterrein, gelegen aan het sportcomplex te Humbeek, geen volwaardig alternatief zou kunnen bieden voor het probleem van deze hockeyclub.

De voordelen hiervoor zijn legio:
1. Het terrein is in erfpacht van het AGB Grimbergen. Er hoeft dus ook geen aankoop of huur van een nieuw terrein te worden gedaan.
2. Het terrein wordt ook niet meer gebruikt, of toch niet meer als volwaardig voetbalveld.
3. De oppervlakte zou normaal gezien groot genoeg moeten zijn om tot een hockeyveld omgevormd te kunnen worden. (hockeyterrein heeft een lengte van 91,40 meter, en een breedte 55 meter).
4. De omgeving is ideaal om grote groepen van spelers op te vangen zonder de omgeving te belasten met lawaaihinder.
5. De omgeving en de terreinen zij goed bereikbaar en hinderen het verkeer niet. Er is voldoende parkeergelegenheid op en rond het sportcomplex en de school.
6. Er is mogelijkheid om de sanitaire installaties en kleedkamers aan de atletiekpiste te gebruiken.
7. Concentratie van verschillende sportactiviteiten op een en dezelfde locatie.

Enkele problemen die eventueel eerst moeten worden opgelost:
1. Het terrein is aan de zijde van de Nachtegaallaan, ter hoogte van de Humbeekse Lijnvissers, tamelijk drassig bij regenweer. Waarschijnlijk zal hier de nodige drainage moeten voorzien worden of een betere egalisatie van het terrein uitgevoerd worden.
2. Voor de verlichting kan er eventueel aan de 2 bestaande lichtmasten van het 3de voetbalterrein extra lampen worden aangebracht die naar dit 4de terrein gericht zijn.
3. Er zal ook een afsluiting moeten worden aangebracht langs de zijde van de Nachtegaallaan. (om te vermijden dat wagens nog tot op het gras parkeren).

Graag had ik een antwoord gekregen volgende vragen:

– Heeft de schepen van sport reeds contact opgenomen met het bestuur van Merode Hockey Club in verband met dit voorstel en wat was het antwoord van de club?
– Wat zou de eventuele inbreng zijn van de club bij de inrichting van dit terrein en wat zijn de minimumnormen die gesteld worden voor de inrichting van een hockeyterrein?
– Wie zal dit terrein onderhouden?
– Is het de bedoeling dat er op gras wordt gespeeld of vereist dit terrein een kunstveld? Zo ja wat is hiervan dan de eventuele kostprijs?
– Zal de gemeente financieel tussenkomen in de aanleg van dit terrein (verwijzend naar de atletiekpiste en het voetbalcomplex te Beigem)?
– Zal er ook extra opslagruimte (container?) worden voorzien voor de opslag van hun materiaal?
– Wanneer kan dit terrein eventueel worden opgeleverd aan deze club?

Met vriendelijke groet,

Yves Verberck

Facebooktwitter