Asfaltfabriek wil nog meer stinken

Na de verontrustende geuroverlast vorige zomer stond de kwestie van de asfaltfabriek haast maandelijks op de agenda van de gemeenteraad. Logisch, want de installatie stoot toxische stoffen uit die een bedreiging vormen voor vele honderden inwoners uit de buurt. Ons raadslid Eric Nagels kwam hierover herhaaldelijk tussen.

Intussen is gebleken dat de firma Viabuild de toegekende milieuvergunning niet respecteert. Zo wordt in die vergunning opgelegd dat er tot maximaal 30 procent gerecycleerd asfalt per ‘batch’ mag gebruikt worden, maar de fabriek gaat daar volgens haar eigen rapporten vlotjes over, met pieken tot 49 procent. De verklaring van de toegenomen geurhinder ligt daardoor voor de hand. Nog veel erger is dat er onvoldoende naverbranding is van de vluchtige (en giftige) stoffen VOS en PAK. Het gebruik van gerecycleerd asfalt leidt tot een veel hogere productie van dit soort kankerverwekkende stoffen.

Uitgerekend op dit vlak had Viabuild een aanvraag ingediend om de voorwaarden nog verder te versoepelen: het percentage gerecycleerd asfalt van 30 procent zou in deze aanvraag gespreid mogen worden over een heel jaar, zodat er op piekmomenten veel meer recyclagemateriaal gebruikt zou mogen worden. Bovendien werd gevraagd om veel minder gassen aan te bieden voor naverbranding, met het excuus dat de schouw 11 meter zou verhoogd worden, wat zou moeten leiden tot een betere spreiding van de giftige uitstoot.

Het buurtcomité heeft meer dan 200 (stevig onderbouwde) bezwaarschriften neergelegd tegen deze verregaande versoepeling. Ook mandatarissen van Vernieuwing hebben bezwaarschriften ingediend. Het is nu aan het gemeentebestuur om een omstandig advies te verstrekken en aan het provinciebestuur om de juiste beslissingen te nemen.

De echte oplossing voor de problematiek blijft voor ons uiteindelijk de sluiting van de fabriek, die daar nooit had mogen komen.

Facebooktwitter