[PM] Buurtweg Parking C: Grimbergen door de knieën voor Brusselse centen

Zoals bekend, heeft Ghelamco de gemeente Grimbergen voor de rechtbank gedaagd inzake ‘Buurtweg nr. 3’ die dwars over Parking C loopt: het bedrijf wil op die manier de verjaring laten vaststellen van deze weg, hoewel de gemeente bij herhaling aan Brussel had laten weten dat deze weg eigendom was van Grimbergen.

De enige ‘normale’ manier om daarin verandering te brengen, was een procedure via gemeenteraad en provincie, met inbegrip van een openbaar onderzoek.

Ghelamco wilde via de rechter de forcing voeren zonder enige inspraak van de buurtbewoners. In eerste instantie leek het gemeentebestuur zich hier fel tegen te verzetten. Er was daartoe een sterk onderbouwde conclusie neergelegd bij de vrederechter.

Nu blijkt dat dit allemaal gebeurde voor de galerij. Het schepencollege sloot met de stad Brussel heel recent een dading, waarbij de stad Brussel de weg opkoopt aan de luttele som van 150 euro per vierkante meter. In ruil daarvoor zal Grimbergen “een uitspraak van de rechter benaarstigen” waarbij de teloorgang van de buurtweg wordt vastgesteld.

Deze dading staat nu ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad van volgende week vrijdag. Dit gebeurde zonder het minste overleg met de oppositie.

Het gemeentebestuur van Grimbergen gaat dus door de knieën en laat zich kopen voor een bord linzensoep. Een belangrijk juridisch obstakel waarmee de bouw van het stadion sterk kon worden vertraagd en wellicht zelfs verhinderd, wordt hiermee weggegooid.

We zullen er alles aan doen om de gemeenteraad te overtuigen deze dading niet goed te keuren.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Jean-Paul Windelen
Fractievoorzitter N-VA
0478 78 35 35

Facebooktwitter