[EA] Zwembad De Lammekes

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

De afgelopen jaren waren er wel wat problemen met het openluchtzwembad “De Lammekes”. Door de welgekende technische problemen kon het zwembad een hele tijd de deuren niet openen, twee jaar geleden kon men enkel tijdens weekends komen zwemmen door een tekort aan redders / jobstudenten en vorig jaar vond men er op het nippertje genoeg om de bevolking de kans te geven in juli en augustus een duik te komen nemen en wat af te koelen.

Graag had ik dan ook vernomen wat de stand van zaken is voor deze zomer. Op Ring-TV vernam ik dat het zwembad “De Lammekes” de deuren zou openen op 1 juli, maar toch had ik graag vernomen of er voldoende redders en jobstudenten zijn gevonden? Zullen er redders van het zwembad “Pierebad” worden ingezet in De Lammekes? Zo ja, hoeveel? Als ik mij niet vergis was men ook nog op zoek naar redders en toezichters voor het zwembad Pierebad. Klopt dit of is dit probleem van de baan?

Dank bij voorbaat voor uw antwoorden.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Facebooktwitter