Vijfde Linieweg

Geachte Burgemeester,

Ik werd gecontacteerd door inwoners van de Sint-Rumoldusstraat in verband met de merkwaardige (her)aanleg van de Vijfde Linieweg tussen deze straat en de Kerkstraat.

Bij deze recente werken werd dit wegje drastisch opgehoogd, zodat het vandaag fors hoger (tot 40 cm) ligt dan de omliggende tuinen en bijna even hoog als de afspanningsplaten van de aangelanden.

Dit zorgt voor een begrijpelijke ongerustheid bij deze mensen, die vrezen voor wateroverlast en op termijn voor het stukgaan van deze platen bij vorstweer.

Tijdens een gesprek van deze buurtbewoners met de aannemer en een vertegenwoordiger van de gemeentelijke technische dienst op 19 februari zou beloofd zijn dat:

1. Er een oplossing zou worden gezocht voor het probleem van de poort van de buurman aan de linkerzijde (vertrekkend vanuit de Sint-Rumoldusstraat). Deze poort is nu veel te laag t.o.v. de opgehoogde weg.
2. Er een afwatering zou komen aan beide zijden van de verhoogde weg teneinde problemen bij vorstweer te voorkomen.
3. Dit alles zou schriftelijk door de Gemeente aan beide partijen worden bevestigd, inclusief de garantie dat bij breuk van / schade aan de afspanning van beide eigenaars de kosten van de restauratiewerken zouden worden gedragen door de aannemer of de gemeente.

Aan deze beloften is tot op heden evenwel geen gevolg verleend.

1. Kan dit worden nagekeken? Op welke wijze worden deze problemen verholpen?
2. Kan u mij meedelen waarom dit wegje zo hoog is aangelegd?
3. Het is een beetje vreemd dat er nadien geen (beperkte) doortrekking plaats vond vanuit het wegje naar het zebrapad, zodanig dat rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen zich op een gemakkelijke en veilige wijze naar het zebrapad kunnen begeven. Het betreft slechts een klein aantal meters. Kan dit nog gebeuren?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Antwoord van de gemeente:

233410

Wederantwoord van Bart:

Geachte Burgemeester,

Ik kom terug op het antwoord dat ik ontving op 7 mei op mijn schriftelijke vraag van 12 april n.a.v. de bestrating van de Vijfde Linieweg.

Dit antwoord werd voorgelegd aan de aangelanden.

Zij stellen vast dat een aquadrain werd aangelegd over de helft van het wegje, met name de kant die uitgeeft op de Kerkstraat.

Langs de kant die uitgeeft op de Sint-Rumoldusstraat is deze afwatering niet voorzien.

Kan dat worden nagekeken?

Ik denk dat ook de mensen die langs het wegje wonen aan de zijde van de Sint-Rumoldusstraat recht hebben op een goede afwatering, ook al omdat barsten in de zijpanelen door vriesweer op die manier kunnen voorkomen worden.

Met dank voor uw reactie en hoogachtend.

Facebooktwitter