Betonblokken Jozef Van Elewijckstraat

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Langsheen de Jozef Van Elewijckstraat is zijdelings parkeren mogelijk. Op enkele van deze parkeerplaatsen staan (zoals u kan zien op de foto’s) betonblokken. Doorheen de jaren staan deze niet meer op de originele plaats. Ze hebben, naar mijn mening, ook weinig nut zeker omdat ze niet op alle parkeerplaatsen staan en doordat ze scheef staan enorm hinderlijk zijn om te parkeren. Rondom deze betonblokken hoopt er zich heel wat vuil op wat dan ook weer geen mooi zicht is.

Kan de gemeente opdracht geven aan de bevoegde dienst om:

– De betonblokken te verwijderen?

– Het vuil rondom deze betonblokken op te kuisen?

Bijkomende vraag:

Aan het begin van deze parkeerplaatsen staan twee glascontainers. Rondom deze containers liggen regelmatig zakken (zie foto 5). Kan de gemeente deze verwijderen alsook regelmatig een oogje in het zeil houden zodoende deze buurt proper te houden aub?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

JozefVanElewijckstraat1

Foto 2:

JozefVanElewijckstraat2

Foto 3:

JozefVanElewijckstraat3

Foto 4:

JozefVanElewijckstraat4

Foto 5:

JozefVanElewijckstraat5

Antwoord van de gemeente:

JVanElewijckstraat

Facebooktwitter