Uitstekende tegels voetpad gemeenteplein Strombeek-Bever

Mevrouw de burgemeester,
Mijnheer de schepen van openbare werken,

Een aantal inwoners hebben mij attent gemaakt op de gevaarlijke situatie in het voetpad aan het gemeenteplein te Strombeek-Bever ter hoogte van de Christelijke Mutualiteit en Optiek Bourgois. Aangezien er daar een aantal tegels losliggen (zie foto’s) en behoorlijk uitsteken zijn er al mensen over gestruikeld met kwetsuren als gevolg.

Het volledige voetpad is verre van in goede staat te noemen, maar gelet op de huidige situatie op de 2 voornoemde plaatsen en de verantwoordelijkheid van de gemeente die in het gedrang kan komen bij een nieuw schadegeval, had ik graag om een spoedige herstelling van de bewuste punten willen verzoeken.

Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie.

Met oprechte hoogachting,

Karlijne Van Bree

Foto 1:
FOTO 1 Voetpad

Foto 2:
FOTO 2 voetpad

Facebooktwitter