[EA] Tekort aan redders: openluchtzwembad blijft deze zomer gesloten

De laatste jaren is het bijna een traditie geworden om vast te stellen dat het openluchtzwembad Lammekes niet zal openen tijden de zomermaanden. Het is zelfs zo erg gesteld dat het overdekte zwembad Pierebad ook regelmatig moet beknibbelen op de openingsuren. Het tekort aan redders is een oud zeer dat ons jaarlijks het zuur opbreekt. Wij hopen dat deze trend zich in de toekomst niet verderzet waardoor wij genoodzaakt worden om ook het Pierebad te moeten sluiten.

Het probleem doet zich niet enkel voor in onze gemeente. Ook andere openluchtzwembaden, recreatiedomeinen maar ook onze kustgemeenten hebben de grootste moeite om redders te vinden. Het is ondertussen ook geweten dat het beroep redder een knelpuntberoep is.

Uit de gegevens van VDAB blijkt dat er momenteel meer dan 300 openstaande vacatures geregistreerd staan. In elke provincie worden vooropleidingen gereorganiseerd voor het ingangsexamen redder. Men hoopt via deze weg dat er dit jaar een 100-tal redders kunnen bijkomen maar dit zal blijkbaar nog niet volstaan.

De sportdienst zoekt dus hopeloos naar 46 redders om het zwembad open te houden. Daar waar in het verleden steeds beroep kon gedaan worden op jobstudenten blijkt dit hoe langer hoe meer een uitdrogende vijver. Een veranderend leefpatroon bij de jeugd met minder engagement is hier niet vreemd aan. Door herexamens haken dikwijls kandidaten af maar het verschil in verloning met een job in de horeca of privébedrijf is hier ook niet vreemd aan.

Het zwembad definitief sluiten is geen optie. Men vergeet vlug de voordelen en de maatschappelijke waarde van een zwembad op gebied van gezondheid en sociale cohesie. Dit valt niet financieel te berekenen.

Als er niet voldoend interesse is bij jobstudenten moeten we misschien gaan vissen in een andere vijver en ons meer gaan richten op oudere kandidaten of senioren. Het moeten dus niet altijd baywatch modellen zijn. Deze groep beheert zijn vrije tijd op een andere manier en het zijn ook meestal geen festivalgangers.

In de eerste plaats is het niet de bedoeling om er een voltijdse job aan te verbinden maar wel om te beschikken over een reserve van mensen die het brevet redder of hogere redder behalen en die gedurende korte of iets langere periode, mist een aangepaste vergoeding, toch kunnen inspringen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft via oproepen op sociale media extra moeite gedaan om redders te vinden voor hun provinciedomeinen. Wie er een cursus redder volgt en bij hen komt werken deze zomer, krijgt de opleiding ook volledig terugbetaald. Ze bieden ook dag- in plaats van maandcontracten aan voor studenten.

Grimbergen zou het beroep van redder in eigen gemeente veel beter moeten te promoten om zo mensen aan te zetten om bij VDAB een opleiding als redder aan te vatten. Dit met een quasi zekerheid van een vaste job als eindresultaat.

Een andere optie zou kunnen zijn dat de gemeente (sportdienst), aangezien het openluchtzwembad toch voor het publiek gesloten blijft en wij beschikken over de locatie, een cursus redder zou organiseren en dit in samenwerking met andere actoren zoals: (VTS Vlaamse Trainersschool, RedFed Redders Federatie, ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, VDAB of onze eigen zwemclubs…). Deze cursus zou gratis kunnen worden opengesteld voor onze eigen inwoners, (buiten de gemeente tegen kostprijs).

Met een doelgerichte campagne die ook duidelijke informatie verschaft over wat, waar wanneer en hoe, kan men potentiele kandidaten aantrekken die anders nooit de verre verplaatsing naar opleidingscentra zien zitten en dit het ook niet als hoofdberoep wensen uit te oefenen, maar wel tegen een billijke vergoeding tijdelijk willen inspringen.

Aangezien er op korte termijn geen verbetering verwacht wordt voor wat betreft het aantal redders, ben ik van oordeel dat de gemeente creatief moet zijn en zelf het initiatief moeten nemen om het probleem effectief aan te pakken zodat al onze zwembaden veilig kunnen openblijven.

Graag had ik van het college antwoord gekregen op volgende vragen:

• Is er een intentie om het openluchtzwembad Lammekes definitief te sluiten?
• Wat is de huidige stand van zaken voor wat betreft het aantal redders in onze zwembaden?
• Wat is de ideale personeelsbezetting om een goede werking van de zwembaden te verzekeren?
• Wat werd er tot op heden gedaan om meer redders aan te trekken?
• Wat zijn de oorzaken waarom er zoveel jobstudenten afhaken en waarom moet dit gebeuren door jobstudenten?
• Kan het college zich vinden in bovenvermelde voorstellen om zelf proactief cursussen redder te organiseren in onze gemeente?
• Is het technisch mogelijk om een cursus redder in onze gemeente te organiseren?
• Zijn deze brevetten als redder dan officieel erkend en kunnen deze redders dan ook tijdelijk worden ingezet in onze zwembaden?
• Zal het college onderzoeken of deze mogelijkheid of eventueel andere voorstellen kunnen worden benut om het aantal redders te verhogen en alzo de sluiting van onze zwembaden op korte termijn te voorkomen?

Met dank voor u medewerking,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter