[EA] Groene ruimte tussen Kloosterstraat en Grimbergsesteenweg

In mei vorig jaar keurde het schepencollege een bouwvergunning goed voor een groot appartementencomplex (48 appartementen) en een eengezinswoning in de Kloosterweide. Dit was niet bepaald conform de voorstellen uit het Masterplan. Intussen is nog steeds niet duidelijk wie de bouwheer wordt.

Zowel aan de voorkant als aan de achterkant wordt een groenzone/parkzone voorzien. Het zou evenwel niet de bedoeling zijn die in te lijven bij het openbaar domein om onderhoudskosten te vermijden voor de gemeente.

Vreemd genoeg is er bij deze plannen niet echt rekening gehouden met parkeergelegenheid voor de bezoekers. Dit project verhoogt dus de parkeerdruk voor de omgeving.

Het is ook niet duidelijk wat er met de parkzone tussen de school en de appartementen zal gebeuren. Het zou niet onlogisch zijn dat het publiek hiervan gedurende een aantal uren van de dag gebruik zou kunnen maken. Het ligt voor de hand dat deze zone ’s avonds zal moeten afgesloten worden, net zoals het park aan Ter Borre.

Naar verluidt is ook de school geïnteresseerd om actief gebruik te maken van deze zone.

In ruil voor het onderhoud ervan en de dagelijkse afsluiting, zou de school in onze visie tijdens de week en tijdens het schooljaar een aantal uren per dag exclusief gebruiksrecht kunnen hebben over deze zone.

Er zijn hierover dus heel wat vragen te beantwoorden.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoordt op de volgende vragen:

1. Wie wordt eigenaar van de kleine parkzone op de hoek van Kloosterstraat en Jan Mulsstraat? Wie zal instaan voor het onderhoud van dit park?

2. Hoe werd er gedacht aan parkeergelegenheid voor de bezoekers van deze 48 appartementen? Is dat inbegrepen in het quotum voor de ondergrondse parkeergarage? Zo neen, wat is het alternatief?

3. Wie wordt eigenaar van de parkzone tussen dit appartementencomplex en de school? En wie wordt beheerder? Wordt er gedacht aan een overeenkomst met de school waarbij deze gedurende een aantal uren per dag exclusief gebruiksrecht heeft, in ruil voor het openstellen en het onderhoud van deze zone?

4. Wanneer kan deze groenzone worden ingericht? Pas nadat het appartementencomplex is gebouwd? Wie staat in voor de aanleg zelf van het park?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter