[EA] Motie betreffende een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde

Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen.

De wetgever is op dat moment evenwel niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse rechtbank.

De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering.

Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio.

Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een eigen onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, specifieke prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%. Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zijn op een paar jaren tijd gestegen van 1.500 tot 2.363. Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de beloofde capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van Halle-Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een volwaardig parket in Halle-Vilvoorde.

Tijdens de provincieraad van 12 december 2017 was er quasi unanimiteit over de creatie voor een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. Om een extra signaal te geven wordt het voorstel eveneens voorgelegd aan de Grimbergse gemeenteraad.

Voorstel:

De Gemeenteraad van Grimbergen dringt erop aan dat:

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank.
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen.

Deze motie zal verzonden worden naar de voorzitters van het Vlaams Parlement en het Federaal Parlement en de Minister van Justitie.

Met hoogachting,

Karlijne Van Bree
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter