Woonwagens Parking C

Schriftelijke vraag. Betreft: Woonwagens Parking C

Geachte Burgemeester,

Ik vernam zonet van collega Luk Raekelboom dat er opnieuw een reeks woonwagens staan op Parking C.

Heeft u daar weet van?

Is Brussel of de vzw Tentoonstellingsspark op de hoogte?

Zo neen, kan er vanaf maandag zeker overlegd worden?

Op welke manier wordt het probleem van de afwezigheid van sanitaire voorzieningen opgelost?

Hoe lang zullen zij in Grimbergen blijven?

Is het doortrekkersterrein van Huizingen intussen opnieuw in gebruik genomen?

Zo ja, zijn daar nog plaatsen vrij? Zijn er afspraken met de provincie hieromtrent?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter