[PM] Grimbergs gemeentebestuur legt zich al te mak en al te voorbarig neer bij komst Eurostadion

Vernieuwing reageert erg ontgoocheld op het standpunt van het schepencollege dat vandaag via een persbericht en een persconferentie naar buiten werd gebracht. Dit standpunt komt er op neer dat het college inspraak en betrokkenheid eist bij alle beslissingsprocedures. Op zich is dit de evidentie zelf.

Toch vinden wij dat het Grimbergse schepencollege zich veel te gemakkelijk bij de situatie neerlegt en doet alsof de bouw een onvermijdelijk gegeven is, want ‘de zon moet voor iedereen schijnen’. Dit is overduidelijk veel te voorbarig.

Zelfs voor de Vlaamse regering gaat het over niets meer dan een intentieverklaring, waarbij de definitieve beslissing wordt afhankelijk gemaakt van een reeks voorwaarden o.a. inzake mobiliteit en veiligheid.

Indien met andere woorden kan aangetoond worden dat de komst van het stadion, in combinatie met de nieuwe concertzaal, de drie grote shoppingcentra en de bestaande Heizelactiviteiten tot een regelrecht verkeersinfarct zal leiden, dan zal men een alternatieve inplantingsplaats moeten zoeken. Met overtuigingskracht en heldere argumenten is dus nog heel wat mogelijk.

De fractie Vernieuwing roept het gemeentebestuur op om eerst goed te luisteren naar de inwoners. Er zou in Strombeek-Bever zo snel mogelijk een bewonersvergadering moeten worden ingericht waarop informatie wordt verstrekt over de historiek, de achtergronden en de alternatieve locaties. Daarbij zou vooral moeten geluisterd worden naar de reacties van de inwoners en naar mogelijke strategieën om de bouw van het stadion op Parking C alsnog te kunnen voorkomen

Pas in een latere fase, wanneer het echt niet anders kan, is het de taak van het gemeentebestuur om flankerende maatregelen te bedenken.

Namens Vernieuwing,

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter