Wildkamperen Luitberg

Schriftelijke vraag. Betreft: Wildkamperen Luitberg

Geachte Burgemeester,

Ik werd gecontacteerd door families uit de omgeving van het beboste terrein aan de Mormonenkerk, dat onlangs overging van Haviland naar Providentia.

Blijkbaar kamperen op dit terrein al geruime tijd een vijftal illegalen. Het gaat om mensen van Roemeense afkomst.

Dit zorgt voor groeiende ergernis in de buurt. De betrokken families durven hun woning niet meer te verlaten, uit schrik voor inbraken.

Uiteraard is kamperen op deze plaats niet toegestaan.

  1. Werden hieromtrent reeds initiatieven genomen?
  2. Werd de kwestie reeds besproken met Providentia?
  3. Kan spoedig het nodige gedaan worden om de kampeerders aan te zetten de privégrond te verlaten?

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Facebooktwitter