Vaardigheid inzake aanhangwagens of opleggers

Schriftelijke vraag. Betreft: Vaardigheid inzake aanhangwagens of opleggers

Geachte burgemeester,

Ik vernam dat nogal wat gemeente-arbeiders met een oplegger of aanhangwagen moeten rijden zonder dat ze daarvoor een opleiding hebben gekregen.

Er zouden recent geen cursussen zijn aangeboden of aangekondigd.

Dit houdt risico’s in, zowel voor de gemeente als voor derden en ook voor het personeel zelf.

Dit kan immers de gemeentelijke en de individuele aansprakelijkheid in het gedrang brengen wanneer er ongevallen gebeuren met derden.

  1. Kan u mij meedelen hoeveel opleggers/aanhangwagens in het bezit zijn van onze diensten waarvoor een extra rij-opleiding noodzakelijk is?
  2. Kan u mij meedelen hoeveel personeelsleden daarmee momenteel mogen of moeten rijden zonder dat ze daarvoor de nodige opleiding hebben genoten?
  3. Kan u mij meedelen wanneer en aan hoeveel personeelsleden de mogelijkheid zal gegeven worden om deze cursus te volgen?
  4. Moet dit gepaard gaan met het afleggen van examens of volstaat een cursus?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

212241

Facebooktwitter