Wegmarkering op Gustaaf De Donderstraat te Beigem

Geachte mevrouw Burgemeester,
Geachte Schepen,

Recentelijk werd in onze gemeente op verschillende plaatsen wegmarkeringen aangebracht of overschilderd. Zo werden de bewoners van de woningen van nr. 32 en 34 van de ene dag op de andere plots geconfronteerd met het feit dat de parkeermogelijkheid voor hun eigen woning plots verdwenen was. Blijkbaar heeft een overijverige schilder op dit gedeelte van de baan ook de boordstenen voorzien van een onderbroken gele lijn waardoor het gedeelte voor de woning ingekleurd is als verboden te parkeren. Het gedeelte aan de overzijde is ook voorzien van een onderbroken gele belijning.

De eigenaars van woning nr. 32 die zelf niet beschikken over een garage of parkeerplaats, zijn genoodzaakt om hun voertuig veel verder in de straat en op een veel hinderlijke plaats te parkeren.

Het nut van deze wegmarkering is ook niet te begrijpen aangezien een klein stukje naast de woning nr. 30 (parking van de dokterspraktijk) wel voorzien werd van een onderbroken gele lijn maar deze helemaal niet werd aangebracht voor deze woning zelf.

Geen van deze bewoners was vragende partij of werd betrokken bij deze gewijzigde situatie, ze worden gewoon voor een voldongen feit geplaatst.

Mag ik het college verzoeken om een antwoord te geven op volgende vragen:

  • Werd deze wegmarkering, op dit specifieke gedeelte, conform volgens de opdracht van de gemeente uitgevoerd?
  • Op welke grond werd deze beslissing genomen?
  • Wie of wat ligt aan de grondslag om op dit gedeelte een parkeerverbod in te stellen via het aanbrengen van een onderbroken gele lijn op de stoeprand?
  • Kan deze situatie terug gebracht worden naar de oorspronkelijke toestand?

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Facebooktwitter