[EA] Carpoolparking hoek Antwerpsesteenweg en Nieuwelaan

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

De carpoolparking op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Nieuwelaan is het zorgenkindje van de gemeente waar blijkbaar maar geen oplossing voor wordt gevonden. Al jaren is er een probleem met sluikstorten aan de 3 vuilnisbakken die zich op de parking bevinden.

Begin deze maand heeft het Nieuwsblad er zelfs een artikel over geschreven en hun woordkeuze vond ik wel perfect: “Wie er zijn voertuig wil achterlaten, moet er de stank bijnemen en opletten dat hij of zij niet tegen het vuilnis rijdt.” Door de hitte van de afgelopen weken, nam de stank inderdaad enorm toe en dook er zelfs ongedierte op.

De bewoners van de appartementsblokken rechtover de Antwerpselaan klagen terecht over deze wantoestanden. Het zou een mooie toegangspoort moeten zijn voor de talrijke automobilisten die via deze weg Grimbergen binnenrijden maar dat is helemaal niet het geval.

Officieel is deze carpoolparking wel eigendom van de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, maar het betreft hoe dan ook openbaar domein, zodat de gemeente mee verantwoordelijk blijft en dat wil dus niet zeggen dat onze gemeente niets kan doen tegen deze, om de woorden van schepen van Mobiliteit Paul Hermans te gebruiken, “afvalmaffia”.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen:

– Dient de gemeente deze parking te onderhouden of ligt de verantwoordelijkheid volledig bij het gewest? Indien voor de gemeente, zijn er hieromtrent concrete financiële of werkafspraken gemaakt met het Vlaams Gewest?

– De gemeente beschikt over onbemande camera’s die ingezet gingen worden tegen sluikstorten. Zal de gemeente deze camera’s ook gebruiken op deze locatie?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto:

Facebooktwitter