Wateroverlast Dressaertlaan

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door verscheidene inwoners van de Dressaertlaan.

Bij de recente wateroverlast van 13 augustus stroomden grote hoeveelheden rioolwater in verscheidene kelders van woningen uit de Dressaertlaan. Het betreft onder meer de woningen met huisnummers 40,44,85,85A en 93.

Volgens de getroffen inwoners is het de eerste keer sinds de bouw van de woningen dat dit voorvalt. Men vreest dat er zich een breuk of verzakking voordoet in de riolering. In ieder geval kan worden vastgesteld dat de waterslikkers aan het wegzakken zijn.

– Kan het probleem bevestigd worden of met een camera worden nagekeken?
– Kan spoedig het nodige gedaan worden om de eventuele breuk of verzakking te herstellen?
– Kan alvast de opdracht gegeven worden om de kolken van deze straat te ledigen?

Met dank voor het nodige gevolg en hoogachtend,

Bart Laeremans

Facebooktwitter