Vierdorpenroute

Schriftelijke vraag. Betreft: Vierdorpenroute

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Wanneer men als fietser of wandelaar beslist om de Vierdorpenroute te volgen, moet men wel over zeer stevige stapschoenen (of zou ik beter laarzen zeggen) beschikken en avontuurlijk ingesteld zijn. Op een bepaalde plaats dwarsboomt een beek namelijk het wandelpad. De beek situeert zich in het verlengde van de Drijpikkelstraat (tussen het zijstraatje van de Zijp en de Karenbergstraat). De beek is ongeveer een halve meter breed en een 15cm diep. Voor fietsers is dit toch een vrij gevaarlijke situatie en voetgangers dienen een sprong te maken willen ze geen natte voeten hebben.

Kan de gemeente de situatie ter plaatse gaan bekijken en een gepaste oplossing vinden om dit probleem om te lossen. Een mogelijke oplossing zou bijvoorbeeld een ondergrondse buis kunnen zijn waardoor het water kan lopen. Uiteraard dienen er maatregelen genomen te worden dat deze buis niet te snel verstopt kan geraken.

U kan hieronder een foto vinden van de beek die het pad dwarst.

Vierdorpenroute

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

1e reactie van de gemeente:

Van: Regie – Gemeente Grimbergen
Verzonden: donderdag 18 september 2014 17:17
Onderwerp: Vierdorpenroute

Geachte,

Wij hebben uw schrijven d.d. 13 september 2014 in goede orde ontvangen.

Nazicht ter plaatse leert ons dat het hier water die op een natuurlijke manier afloopt vanuit een hoger gelegen bos betreft. De greppel zal wat aangepast worden, echter met dien verstande dat het water er nog steeds kan weglopen.

Gelet op het feit dat het hier een veldweg betreft is het bestuur van oordeel dat hoge kosten hier niet opwegen tegenover het bereikte voordeel.

Hopend u van dienst te zijn.

Vriendelijke groeten,
Benji Stas
Dienst werken in eigen beheer

2e reactie van de gemeente:

Vierdorpenroute

Vierdorpenroute2

Facebooktwitter