Bord sluikstorten

Schriftelijke vraag. Betreft: Bord sluikstorten

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Op de hoek van het Krankenstraatje en de Westvaartdijk in Humbeek kan men een verkeersbord vinden om personen te waarschuwen dat het verboden is om aan sluikstorten te doen. Gezien het feit dat de gemeente de laatste tijd veel last heeft met sluikstorters, is het aangewezen dat dergelijke borden doorheen de gemeente staan opgesteld als afschrikeffect. Dat de boetes die aan dit soort vergrijpen gekoppeld worden publiek gemaakt worden, lijkt mij dan ook een goede zaak. Spijtig genoeg dateert dit bord wel van een hele tijd geleden aangezien het bedrag nog vermeld staat in Belgische franken en dat dit vastgelegd is op een gemeenteraad van september 1986. Vele jonge bewoners hebben nooit in die munteenheid betaald en kennen de waarde dus niet. Ook het feit dat men gratis grof huisvuil kan laten ophalen is niet meer van toepassing en het vermelde telefoonnummer is niet correct.

Ik vraag dan ook aan de gemeente:
– om dit bord te verwijderen en te vervangen door een recentere versie met de laatst vastgelegde bedragen door de gemeenteraad.
– hoeveel waarschuwingsborden i.v.m. sluikstorten staan er momenteel in de gemeente en hoeveel daarvan dienen er vervangen te worden?
– zijn er nog locaties waar dergelijke borden zullen geplaatst worden?

U kan hieronder een foto vinden van het bord.

Sluikstorten

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Antwoord van de gemeente:

Sluikstorten

Facebooktwitter