Vernieuwing plaatst vzw De Raster in de schijnwerpers

De mandatarissen van Vernieuwing hebben besloten om jaarlijks een deel van hun afdrachten te besteden aan een goed doel, dat op een of andere wijze verbonden is met Grimbergen. Dit jaar werd gekozen voor de vzw De Raster.

Deze vzw staat ten dienste van mensen met een psychiatrische problematiek, waarvoor zij een warme vorm van beschut wonen organiseren.

Het gaat concreet om mensen die in een instelling hebben verbleven of die wegens moeilijkheden hun familie of woonst moesten verlaten.

Hier bij ons in Beigem, maar ook in Asse en Halle beschikt de vzw over 13 woongelegenheden, waar 2 tot 7 mensen samenwonen. In totaal wordt op die manier begeleid wonen georganiseerd voor 64 mensen.

De Raster doet nog zoveel meer dan deze mensen huisvesten. Het gaat om begeleiding, het geven van opleidingen, het organiseren van vrijwilligerswerk en ateliers, zodat deze mensen op termijn weer in staat zijn om in de gewone samenleving te functioneren.

Wij zijn onder de indruk van het vele werk dat door De Raster wordt verricht en van de warmte waarmee hun gasten omringd worden.

Vzw De Raster heeft het niet gemakkelijk. Er wordt door de hogere overheid beknibbeld op hun subsidies, zodat men haast permanent op zoek is naar extra ondersteuning. De mandatarissen van Vernieuwing hebben afgelopen zondag tijdens hun nieuwjaarsreceptie een bijdrage van 500 euro overgemaakt.

Coördinator Philippe Pittevils kwam de cheque zondagmiddag in ontvangst nemen en lichtte voor zo’n 150 aanwezigen de werking van de vzw De Raster toe.

We hopen deze verdienstelijke organisatie op die manier een beetje in de schijnwerpers te kunnen plaatsen en we roepen de hogere overheden op om het werk van De Raster naar waarde te schatten.

Facebooktwitter