Uitgroeiende boomwortels op het voetpad in de Bloemkerslaan te Humbeek

Ik werd aangesproken door de bewoner van de woning nr. 34 en tevens eigenaar van de aanpalende bouwgronden nr. 36 en 38 in de Bloemkerslaan te Humbeek. Het betreft een probleem met de gemeentelijke bomen die destijds op het voetpad werden geplant, vermoedelijk een soort Japanse sierkers. Deze wortels zijn ondertussen zodanig ontwikkeld dat zij uitgroeien tot boven de grond en reeds meters zichtbaar doorgroeien in de percelen van de eigenaar. Op een bepaalde plaats wordt zelf een betonnen boordsteen van de afsluiting omhooggeduwd. Dit gedeelte van het voetpad is bezaaid met gras en wordt door de eigenaar ook regelmatig onderhouden. Bij elke maaibeurt stropt de machine op deze wortels en is het risico groot dat de grasmaaier beschadigd wordt of dat messen kunnen afbreken met lichamelijk letsel tot gevolg. (zie foto’s onderaan).

Een bijkomend probleem is dat deze bomen juist geplant werden boven de afvoerbuizen van de riolering en andere nutsvoorzieningen die er onder het voetpad lopen. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat hier in de toekomst ook nog problemen kunnen ontstaan.

Door de eigenaar werd er reeds meerdere malen telefonisch contact opgenomen met onze gemeentelijke diensten maar er werd nooit gevolg gegeven aan dit probleem.

De eigenaar stelt ook uitdrukkelijk dat er geen enkel bezwaar is met de aanwezigheid van bomen in deze straat, maar wenst dat ze gewoon vervangen worden door bomen waarvan het wortelstelsel kan worden ingekapseld of niet meer oppervlakkig uitgroeien in de breedte maar wel in de diepte.

Persoonlijk kan ik vaststellen dat het probleem met dit soort bomen (ze zijn veel ouder) zich ook voordoet aan het begin van de Gemeentehuisstraat te Beigem, waar het voetpad zeer sterk vervormd is. Door de recentelijke werken aan de nutsleidingen werd dit probleem gedeeltelijk hersteld.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

• Is het college op de hoogte van deze situatie?
• Welk nuttig gevolg kan er gegeven worden aan dit probleem?
• Is er een plan binnen onze gemeentegrenzen om bomen met sterk opstuwend of uitwaaiend wortelstelsel in de toekomst te vervangen door bomen die minder schade aanrichten aan voet- of fietspaden?

Mag ik u verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zullen worden.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Foto’s:

Facebooktwitter