Sluikstort in de Eglantierlaan te Humbeek

Er werd mij door een bewoner attent op gemaakt dat er zich een sluikstort bevindt in de Eglantierlaan te Humbeek. Dit stort is niet zichtbaar vanaf de openbare weg maar bevindt zich verscholen achter de woningen 22 en 18. Tussen beide woningen ligt een grasperceel met achterin een elektriciteitshoogspanningscabine. Rond deze hoogspanningscabine ligt er ondertussen een zeer grote berg groenafval.

Deze plek is langs de voorzijde enkel toegankelijk via de grasstrook in de Eglantierlaan tussen huisnummers 22 en 18. Via de achterzijde kan je dit stort vrij onopvallend betreden via de braakliggende terreinen op het einde van de Bloemkerslaan of via het wandelpad tussen de Cederlaan en Bloemkerslaan.

Het terrein rond deze cabine is niet afgebakend waardoor het ook niet duidelijk is of dit stort op private eigendom gelegen is. Maar aangezien er ook wordt gestort tot tegen de hoogspanningscabine is dit weinig waarschijnlijk.

Het hoeft niet gezegd te worden dat hier een broeikast ontstaat voor verschillend ongedierte of in erger geval schade wordt toegebracht aan de hoogspanningscabine met alle gevolgen van dien.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:
• Ligt dit stort op privéeigendom of op de vrij liggende onbebouwde percelen gelegen aan de cabine?
• Wat zal er ondernomen worden om deze zone eventueel te saneren?
• Kan er hier een vermelding komen dat sluikstorten een strafbaar feit is waarvoor boetes kunnen worden uitgeschreven?
• Is het mogelijk om het terrein rond te cabine te laten afbakenen zodat het niet meer toegankelijk is voor sluikstorten?

Mag ik u verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zullen worden.
In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Foto’s:

Facebooktwitter