Uitbreiding bufferbekken Maalbeek Roostbaan

Geachte Burgemeester,

Graag had ik de stand van zaken gekend van de uitbreiding van het bufferbekken langs de Maalbeek ter hoogte van de Roostbaan.
Uit de jongste gemeenteraad heb ik begrepen dat men nog steeds bezig is met de voorbereidende procedures.

1. Kan u meedelen welke concrete voorbereidingen intussen werden getroffen door de provindie en eventueel de gemeente?

2. Welke vergunningen werden reeds verleend en welke moeten nog volgen?

3. Op welke wijze wordt de gemeente betrokken bij deze provinciale beek? Zijn er financiële implicaties voor Grimbergen? Zo ja, voor wanneer zijn deze voorzien in de begroting of meerjarenplanning?

4. Wat is de voorziene timing voor de aanleg?

5. Zijn er inmiddels nog wijzigingen wat betreft voorziene capaciteit, ligging en kostprijs?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter