Staat wegdek Heienbeekstraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Staat wegdek Heienbeekstraat

Geachte Burgemeester,

Onlangs kreeg ik de vraag van enkele bewoners van de Heienbeekstraat wanneer hun straat terug geasfalteerd zou worden ( blijkbaar was dat ergens voorzien ?)

Het wegdek is inderdaad in slechte staat , bovendien maken niet alleen auto’s maar ook de bussen van “de lijn” gebruik van de Heienbeekstraat.

De combinatie van bussen en slecht wegdek zorgt voor vibraties en schokken die zich via de funderingen van de meestal oudere woningen voortplanten en de vrees voor schade aan de woningen bij de bewoners is terecht . Bovendien gaat het het hier ook om een schoolstraat waarin zich elke dag kinderen naar school begeven.

Geachte burgemeester zou U mij kunnen melden of deze werken voorzien zijn en zo ja eventueel wanneer ze zouden gepland worden ?

Inmiddels verblijf ik ,

Met de meeste hoogachting

Eric Nagels,
Gemeenteraadslid Vernieuwing

Lees hier het antwoord van het college:

From: Marleen Mertens
Sent: Wednesday, April 24, 2013 5:01 PM
To: ericnagels@telenet.be
Cc: gemeentebestuur Grimbergen ; Johan Theetaert ; Danny Metior ; Krist Deleu
Subject: schriftelijke vraag : staat wegdek Heienbeekstraat vernieuwing Eric Nagels

Geacht gemeenteraadslid,

Ik heb uw mail van 18 april goed ontvangen waarin u meer informatie vraagt over de staat van het wegdek in de Heienbeekstraat.

Ik kan u het goede nieuws melden dat, in het kader van de weg- en rioleringswerken, de straten van het project Heienbeekstraat/Verbrande Brugsesteenweg in 2014 volledig heraangelegd zullen worden. Meer bepaald van gevel tot gevel, wat wil zeggen dat ook de voetpaden (en eventuele fietspaden) geheel vernieuwd zullen worden.

Zeer binnenkort komt er een bewonersvergadering om het verkeerscirculatieplan en de herinrichting van de straten toe te lichten.

Vandaar dat u zal begrijpen dat er op korte termijn geen herasfaltering meer kan ingepland worden.

Wij vragen de bewoners om dit jaar nog wat geduld uit te oefenen.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Mertens
Burgemeester

Facebooktwitter