[PM] Sinterklaas geeft iedereen wat lekkers

Grimbergs schepencollege wordt duiventil

Lijst Vernieuwing heeft kennis genomen van de verdeling van de schepenmandaten in het nieuwe college. Het is duidelijk dat met deze Sinterklaasverdeling niet gekozen werd voor het algemeen belang, maar wel voor de individuele belangen van zo veel mogelijk verkozenen: door de verkaveling van minstens 3 van de 9 uitvoerende mandaten zullen liefst 12 van de 17 raadsleden van de nieuwe meerderheid in de loop van de komende bestuursperiode deel uitmaken van het schepencollege. Het college wordt op deze manier een echte duiventil.

Dit is vanzelfsprekend het gevolg van de veel te krappe meerderheid waarmee gewerkt zal worden. Hierdoor kan elke verkozene zijn eisen opdrijven en op die wijze een uitvoerend mandaat binnenrijven. De Grimbergse bevolking is hiermee niet gediend. Zeker als we moeten vaststellen dat de meest bekwame schepen van het college, VLD’er William De Boeck, na drie jaar opzij wordt geschoven. Gelukkig wordt de pijn danig verzacht met de aanstelling van Louis De Smedt als schepen van Sport. Die kan nu zijn grote droom realiseren met de bouw van twee megasporthallen in het omgehakte Lintbos.

Grimbergen heeft overigens de kans gemist om een schepenambt te laten vallen. Door de samenvoeging van het OCMW-voorzitterschap met de schepenfunctie van Welzijn en Sociale Zaken had onze gemeente een belangrijke besparing kunnen doorvoeren, net zoals dit in andere gemeenten gebeurt. Niet dus.

Voor de vijf onfortuinlijke raadsleden van de meerderheid die buiten de dikke prijzen vallen, heeft de goede Sint ongetwijfeld nog wat lekkers voorzien, in de vorm van het voorzitterschap van de gemeenteraad en zitjes in intercommunales. We kijken met belangstelling uit naar de stemmingen hierover in januari.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing

Facebooktwitter