[PM] Vlaamse regering moet nu voorgoed komaf maken met Eurostadion

De fractie Vernieuwing van de Grimbergse gemeenteraad heeft kennis genomen van de beslissing van de deputatie inzake het Eurostadion alsook de beknopte motivatie ervan. Deze weigering was de enige mogelijke beslissing die de provincie kon nemen na de berg van honderden gefundeerde bezwaarschriften en de duidelijke adviezen o.a. van de Vlaamse administratie.

Wat wij al van in het begin hadden gezegd, met name dat het stadion en de nevenactiviteiten zouden leiden tot een regelrecht verkeersinfarct voor de hele regio, wordt nu eindelijk overgenomen door de hogere beleidsinstanties. Het is jammer dat de provincie dit niet veel eerder heeft ingezien: het provinciale niveau heeft, o.a. bij monde van de gouverneur, veel te lang partij gekozen voor het stadionproject.

Helaas laat de deputatie via Tom Dehaene duidelijk verstaan dat er nog steeds perspectieven blijven en dat het Eurostadion wel degelijk vergund kan worden na afsluiting van een mobiliteitsconvenant tussen de Vlaamse overheid en de projectontwikkelaar.

De deputatie schuift daarmee de hete aardappel niet alleen door naar milieuminister Joke Schauvliege (bevoegd als beroepsinstantie), maar ook naar mobiliteitsminister Ben Weyts.
Minister Weyts krijgt aldus de belangrijkste sleutel in handen: wanneer hij weigert om een mobiliteitsconvenant af te sluiten, is het ‘over en out’ met het Eurostadion. Zelfs een procedure bij de raad voor Vergunningsbetwistingen is op dat moment zinloos.

We doen dan ook beroep op het gezond verstand van de Vlaamse regering en van minister Weyts in het bijzonder: maak nu eindelijk eens voorgoed komaf met dat totaal overbodige, en voor de Noordrand zelfs levensbedreigende dossier van het megalomane Eurostadion.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Facebooktwitter