[PM] Betaalt Grimbergen voor eigen verfransing?

Het zat er al een tijd aan te komen: voetbalclub Anderlecht is een chantageslag begonnen om een zo laag mogelijk huurtarief te moeten bekomen voor het nationaal voetbalstadion. De club zit daarbij in een heel comfortabele situatie nu ze de toestemming hebben gekregen voor de bouw van een derde ring.

In het verleden werd ten overvloede in de verf gezet dat het nieuwe stadion geen overheidsgeld zou behoeven. Dit blijkt nu een groteske leugen. Paul Gheysens van Ghelamco is vandaag in Het Laatste Nieuws en De Morgen bijzonder duidelijk:

“Iemand moet de kosten dragen. De stad Brussel, de federale overheid en Grimbergen moeten nu een verdeelsleutel opstellen.”

Volgens Gheysens zal Grimbergen dus mee moeten betalen voor zijn eigen verfransing.

‘Vernieuwing’ is niet helemaal ontevreden met deze uitspraak, vermits ook de laatste voorstanders in Grimbergen nu zullen beseffen dat de komst van dit stadion zal uitdraaien op een nachtmerrie voor onze gemeente.

‘Vernieuwing’ is tevreden over de zeer scherpe nota van onze gemeente in het kader van het MER-onderzoek. Deze is tot stand gekomen na een uitgebreide inspraakprocedure, waarbij terdege rekening werd gehouden met duidelijke standpunten van gemeenteraadsleden, omwonenden, milieuraad en Gecoro.

Wij eisen nu van het schepencollege dat het geen enkele toegeving doet op het vlak van de financiering van het stadion, de exploitatie of de veiligheid. Het stadion hoort op Parking C gewoon niet thuis: het zal zorgen voor een permanent verkeersinfarct op de hele noorderring en voor een nieuwe golf van verfransing voor onze streek.

Het Grimbergse schepencollege heeft niet alleen de bevoegdheid maar tevens de plicht om de Brusselse expansiepolitiek een halt toe te roepen.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing

Facebooktwitter