Overuren

Schriftelijke vraag. Betreft: Overuren

Geachte Burgemeester,

Ik verneem dat een heel aantal personeelsleden nog steeds wachten op de uitbetaling van de overuren van het jaar 2012. Dat is wel heel erg laat.

Kan u mij meedelen:

  1. hoeveel personeelsleden nog niet werden uitbetaald? Indien het niet om alle personeelsleden gaat, om welke diensten of welke personeelscategorie gaat het dan?
  2. wat het totale achterstallige bedrag is en indien mogelijk om hoeveel overuren het in totaal gaat?
  3. of dit de vorige jaren ook zo lang heeft geduurd? Wat is de normale termijn?
  4. wanneer dit geregeld zal zijn?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

212513

Facebooktwitter