Mercedesgarage Bogemans Wolvertemsesteenweg

Schriftelijke vraag. Betreft: Mercedesgarage Bogemans Wolvertemsesteenweg

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Graag had ik, conform de vigerende wetgeving, van het college van burgemeester en schepenen een antwoord gekregen op onderstaande vragen.

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar het protocol ter vrijwaring en bevordering van het Nederlandstalig karakter van de gemeente Grimbergen.

Ik heb vastgesteld dat de Mercedesgarage Bogemans, gelegen op de Wolvertemsesteenweg 308 te 1850 Grimbergen, tweetalige reclame voert voor haar “Stockactie”.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om aan de filiaalhouder te vragen deze affiche onmiddellijk te vervangen door een ééntalig Nederlandstalige affiche.

o Zal het schepencollege op deze vraag ingaan?

§ Zo ja, graag kopie van de brief.

§ Zo neen, graag een schriftelijke motivatie.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de filiaalhouder te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat hij de nodige stappen onderneemt zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Bijgevoegd enkele foto’s ter illustratie.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom, gemeenteraadslid

Mercedes1

Mercedes2

 

Lees hier het antwoord van het college:

Antwoord op SV1_Page_1

Antwoord op tweetalige reclame_Page_2

Facebooktwitter