5de Linieweg te Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: 5de Linieweg te Humbeek.

Geachte mevrouw de burgemeester,

Ik wordt regelmatig aangesproken door gebruikers van de voetgangersweg de 5de Linieweg met de vraag waarom er op deze doorgang nog steeds geen verlichting werd aangebracht.

Bij valavond en zeker in de winterperiode, is de zichtbaarheid nihil en moet men er zich als het ware op de tast doorheen wagen. Bij regenweer is het bijna onmogelijk om er droogvoets doorheen te geraken. De beperkte zichtbaarheid is zeker niet bevorderlijk voor het veiligheidsgevoel.

Deze voetgangersweg is een ideale korte verbinding tussen de Kerkstraat en de Sint- Rumoldusstraat en wordt zeer frequent gebruikt door fietsers, voetgangers en schoolgaande jeugd.

Bij deze verzoek ik het college de nodige stappen te ondernemen om, op deze toch niet onbelangrijke voetweg, enkele verlichtingspunten aan te brengen zodat er ook ’s avonds een minimum aan zichtbaarheid kan worden gewaarborgd.

Mag ik het college ook verzoeken om mij op de hoogte te houden van haar besluiten.

Met de meeste hoogachting,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

5de Linieweg

Facebooktwitter