“Massagesalon” in Strombeek-Bever

Schriftelijke vraag. Betreft: “massagesalon” in Strombeek-Bever

Graag had ik verwezen naar een schriftelijke vraag die ik eerder stelde op 20 september 2012 in verband met een “massagesalon” in de Strombeeklinde in Strombeek-Bever (zie hieronder).

Ik bekwam een eerste reactie van de toenmalige korpschef van de politie op 21 september 2012, met de melding de zaak te onderzoeken (zie hieronder).

Op 12 november 2012 bekwam ik de mededeling dat op politioneel en strafrechtelijk gebied geen overtreding kon worden vastgesteld (zie hieronder). Evenmin kon een inbreuk worden vastgesteld op arbeidsrechterlijk vlak.

De korpschef verwees zelf naar de dienst stedenbouw van de gemeente met de vraag te laten nagaan of er voor betreffende uitbating een vergunning nodig is. Tevens zou kunnen worden nagegaan of in geval van vergunningsplicht na te kijken of deze al dan niet in orde is.

Met verzoek mijn vraag te willen doorzenden naar de dienst stedenbouw voor verder gevolg.

Ik dank u bij voorbaat voor een reactie.

Hoogachtend,

Karlijne VAN BREE, IJsvogellaan 9, 1850 Grimbergen 0474/93.12.19 , Karlijnevanbree@hotmail.com


 

Schriftelijke vraag , 20-Sep-2012

Karlijne van Bree over: “massagesalon Sweet Thai massage, Strombeeklinde 88 te Strombeek-Bever”

Grimbergen, 20 september 2012

Aan het college van burgemeester en schepenen van en te Grimbergen

Betreft: “massagesalon” Sweet Thai massage, te Strombeek-Bever

Mevrouw de Burgemeester,

Ter hoogte van Strombeeklinde 88 in Strombeek-Bever is er onlangs een nieuwe handelszaak geopend onder de naam Sweet Thai massage. Op de website van deze zaak, (http://www.sweet.thaiangels.be/) worden foto’s getoond die niet direct het idee geven dat het om gewone massages gaat. Integendeel, de indruk wordt gewekt dat het prostitutie betreft.

De buren zijn niet opgetogen met deze nieuwe situatie en vrezen overlast.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

– is de uitbater ook de eigenaar van de zaak of betreft het een huurovereenkomst ? In dit laatste geval; wat zijn de modaliteiten voor beëindiging ervan ?

– is een commerciële activiteit op deze locatie toegelaten ?

– heeft de uitbater een exploitatievergunning ? Is hij in regel met de brandveiligheid ?

– kan worden nagegaan of er minderjarigen worden geëxploiteerd of er slachtoffers zijn van mensenhandel ?

– kan worden nagegaan of er tewerkstelling is van illegalen ?

Dank bij voorbaat voor uw antwoord.

Hoogachtend,

Karlijne VAN BREE, Gemeenteraadslid

1ste reactie:

From: Jean.MUYLDERMANS@pzgrimbergen.be
To: karlijnevanbree@hotmail.com
Subject: RE: Schriftelijke vraag “massagesalon” in Strombeek-Bever
Date: Fri, 21 Sep 2012 06:28:05 +0000

Geacht gemeenteraadslid,

Ik heb via het gemeentebestuur uw schriftelijke vraag ontvangen.

Ik geef aan de wijkdienst en de recherche de opdracht om de zaak te onderzoeken en mij de nodige gegevens te bezorgen om u een antwoord te kunnen geven. Dit onderzoek zal wel enige tijd in beslag nemen, dus gelieve wat geduld te oefenen.

Hoogachtend

HCP Jean Muyldermans

2de reactie:

From: Jean.MUYLDERMANS@pzgrimbergen.be
To: karlijnevanbree@hotmail.com
CC: marleen.mertens@grimbergen.be
Subject: RE: Schriftelijke vraag “massagesalon” in Strombeek-Bever
Date: Mon, 12 Nov 2012 10:33:27 +0000

Geacht gemeenteraadslid,

Het heeft even geduurd vooraleer we alle informatie hebben kunnen natrekken. Op politioneel gebied en strafrechtelijk kunnen we geen enkele overtreding vaststellen. Ook op het vlak van arbeidsrecht kunnen we geen overtredingen vaststellen.

Voor de politie is de uitbating volledig legaal.

Er blijft de vraag of er een stedebouwkundige vergunning nodig is voor een dergelijke uitbating. Dit is materie waarin de dienst stedenbouw van de gemeente bevoegd is en een antwoord op kan geven.

Hoogachtend

HCP Jean Muyldermans, Korpschef PZ Grimbergen.

Lees hier het antwoord van het college:

THai's Massagesalon

Facebooktwitter