CLB Taalgebruik

Schriftelijke vraag. Betreft: CLB Taalgebruik

Geachte Burgemeester,

Ik verneem dat het CLB zich op een vrij systematische manier van het Frans bedient ten aanzien van anderstalige ouders van leerlingen uit het basisonderwijs. Op die manier moedigt men de ouders absoluut niet aan om onze taal te leren, wel integendeel.

Klopt het ook volgens uw informatie dat men begeleiders van het CLB erg gemakkelijk overschakelen naar het Frans?

Bestaan er hieromtrent afspraken? Kan u mij deze meedelen?

Kan het CLB er op gewezen worden dat er in principe altijd Nederlands dient gesproken te worden en dat Nederlandsonkundige ouders in voorkomend geval zelf voor een tolk moeten zorgen?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter