Kostprijs opruimen zwerfvuil langs wegen

Schriftelijke vraag. Betreft: kostprijs opruimen zwerfvuil langs wegen

Uit diverse krantenartikelen blijkt dat er in 2012 langs de snel- en gewestwegen maar liefst 3 570 ton zwerfvuil werd opgehaald. Het kostenplaatje voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten langs deze wegen bedroeg bijna 4,4 miljoen euro.

  1. Graag had ik vernomen hoeveel afval afkomstig van zwerfvuil en van sluikstorten in 2012 langs onze gemeentelijke wegen werd opgeruimd?
  2. Wat was de kostprijs hiervan?
  3. Graag had ik vernomen of er in 2012 sluikstorters werden betrapt? Zo ja, hoeveel en welke sanctie kregen deze?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het College:

Kostprijs Zwerfvuil

Facebooktwitter