Kapelletje Diegemput

Geachte Burgemeester,

Het kapelletje Diegemput (zie foto onderaan) werd onlangs behoorlijk beschadigd.

Blijkbaar hebben de gemeentediensten er nadarhekkens rond geplaatst.

– Kan u meedelen wat de oorzaak is van deze beschadigingen? Wanneer werd de schade vastgesteld?

– Werd het aangereden door een voertuig?
Zo ja, is de dader gekend, zodat de renovatie kan gebeuren op kosten van de verzekeraar?
Zo neen, wie moet er dan opdraaien voor deze kosten en wie moet het initiatief nemen voor de herstelwerken?

– Wie is eigenaar? Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente op dit vlak?

– Werd dit kapelletje beschermd? Staat het op de lijst van waardevol klein erfgoed?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

img_2127

Facebooktwitter