Hulde aan het Noors monument

Ieder jaar brengen we hulde aan de Noorse wing aan het Noorse monument op het vliegveld van Grimbergen.

Hieronder leest u de speech van burgemeester Bart Laeremans:
Dear Mister Ambassador,
Dear Brigadier General,
Dear guests from Norway and other countries,

Geachte Militairen uit binnen- en buitenland, in al uw graden en hoedanigheden,
Geachte Leden uit de onderscheiden besturen van ons land, waaronder de leden van onze gemeenteraad en college, 
Geachte Dames en Heren, inwoners van onze gemeente en ver daarbuiten,

First you will hear this speech in Dutch, to be followed by an English translation.

Het is met piëteit en dankbaarheid dat we de traditie in ere houden om op deze plek de inzet te gedenken van al wie verbonden was met de Noorse Wing.

De militairen die hier, vanuit het vliegveld van Grimbergen, opereerden in het najaar van 1944, maar ook de burgers die hen daarbij ondersteunden, deden dit met gevaar voor eigen leven.

Zij streden met één doel voor ogen: de bevrijding van onze gewesten veilig te stellen en verder te ondersteunen, tot de volledige overgave van de bezetter. Net zoals bij de zogeheten ‘Grote’ oorlog van 14-18 is ook de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog in grote mate te danken aan de inzet van onze bondgenoten, waaronder de Noren, en aan een krachtige internationale samenwerking tegen de machten van het kwade.

Dit gebeurt vandaag helaas opnieuw tegen de achtergrond van irrationeel en grootschalig oorlogsgebeuren. Inzake de imperialistische aanval van Rusland in Oekraïne kunnen we niet anders dan onze uitdrukkelijke steun uitspreken voor het land dat het slachtoffer is van de verwoestende Anschlusspolitiek van het Poetin-regime. Een land dat gelukkig over een buitengewoon weerbare bevolking beschikt, een bevolking met een levendige herinnering aan de Holodomor, de genocidepolitiek van Stalin in Oekraïne.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook bij ons en overal in Europa een genocidepolitiek gevoerd ten aanzien van de gehele joodse gemeenschap. Met een systemische vernietiging van mensen, op een schaal die voordien nooit werd gezien, waarbij mensen louter omwille van hun afkomst werden aangehouden, verzameld en omgebracht.

Het doet daarom verschrikkelijk veel pijn dat we vandaag in onze Europese hoofdsteden opnieuw anti-joodse slogans horen scanderen, waarbij door sommigen opnieuw wordt aangestuurd op het aanvallen en zelfs ombrengen van mensen, louter omwille van hun joodse achtergrond. We dachten dat we zoiets in Europa nooit meer zouden moeten meemaken, en zie nu …

We gaan van hieruit de oorlog in Israël niet oplossen, maar sta mij toe vanuit de lessen die we de voorbije eeuw in Europa getrokken hebben twee dingen te zeggen.

Pogroms en genocide op burgers omwille van hun afkomst is de ergste denkbare misdaad en het is begrijpelijk dat Israël de plegers en de pleitbezorgers daarvan wil uitschakelen.

Maar een uiteindelijke oplossing moet respectvol zijn voor beide volkeren, die allebei, joden zowel als Palestijnen, nood hebben aan de geborgenheid van een eigen, autonome staat en een eigen, zeker en ongeschonden grondgebied.

Vorig jaar heb ik reeds aangekondigd dat men volop aan het werk is aan een nieuw boek over de geschiedenis van deze luchthaven en de rol ervan tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij het verhaal van de Noorse Wing, maar ook de belangrijke Amerikaanse aanwezigheid de nodige aandacht zullen krijgen. Als ik het goed begrijp zal dit in de loop van volgend jaar worden voorgesteld. We kijken er met grote belangstelling naar uit.

Het gemeentebestuur vindt het levend houden van het verhaal van de Noorse Wing erg belangrijk.

In het verlengde van de vroegere startbanen, voorbij het Zonneveld, komt een nieuwe woonwijk. De straten daarvan werden reeds getrokken.

Een van de straten zal genoemd worden naar de Noorse aanwezigheid hier en zal dus de naam ‘Noorse Winglaan’ dragen. In een wijk waar de andere straten genoemd zijn naar componisten en landschapsschilders. Dat wordt bevestigd op onze eerstvolgende gemeenteraad.

Met dit kleine gebaar wil onze gemeente de band bevestigen en bestendigen met al wie vanop dit vliegveld gestreden heeft voor onze vrijheid, in het bijzonder de Noorse soldaten. De inzet en de offerbereidheid van al deze mensen zullen we nooit vergeten.

Bart Laeremans
Burgemeester
Facebooktwitter