Grimbergen stelt plannen voor van nieuwe zijvleugel en schoolgebouw

Op 27 oktober konden we met trots de plannen van de nieuwe zijvleugel aan het gemeentehuis, de renovatie van het bestaande gemeentehuis en de bouw van nieuwe lokalen voor VBS Prinsenhof voorstellen.

De gevel van de oude jongensschool in neo-Vlaamse renaissancestijl (gebouwd in 1906 en uitgebreid rond 1910 en 1936 en later) zal bewaard blijven en bepaalde erfgoedwaarden zelfs hersteld door bijv. het opnieuw voorzien van een galerij.

In de nieuwe plannen krijgen het onthaal en de dienst toerisme een prominente plaats. Ook in de onmiddellijke omgeving zal het aangenamer vertoeven worden met meer rustplekken en meer groen.

Het 5de en 6de leerjaar van VBS Prinsenhof maken plaats voor de nieuwe zijvleugel, maar krijgen nieuwe lokalen, waarvan de kosten zullen gedragen worden door vzw Ignatius.

De werken zijn gepland om te starten in het najaar van 2024 om af te ronden in het najaar van 2027

Meer info vindt u op de gemeentelijke webstek

Facebooktwitter