Groepsaankoop ontharding wil inwoners stimuleren om tegels te ruilen voor groenVerharding op privédomein vormt een groot probleem in Vlaanderen. Om het ontharden van kleine oppervlakten zoals opritten en voortuinen te vergemakkelijken én om het proces goedkoper te maken, neemt de gemeente deel aan de groepsaankoop ontharding van Haviland. Het ontharden van vele kleine oppervlakten samen kan een groot verschil maken om ons te wapenen tegen lange periodes van droogte en extreme hitte. De recente wateroverlast in Grimbergen onderstreept eens te meer hoe belangrijk waterinfiltratie is.

Chantal Lauwers
Schepen van leefmilieu


𝗜𝗻𝗳𝗼𝗮𝘃𝗼𝗻𝗱
Op 1 februari 2024 om 19.00u geeft 3wplus toelichting aan wie wil deelnemen aan de groepsaankoop. Het infomoment vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Grimbergen (Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen). Voor een vlot verloop wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via het formulier op www.grimbergen.be/groepsaankoop-ontharding.

Meer lezen op de gemeentelijke webstek

Schepenen Lauwers en Hoefs aan het onthardingsproject aan de Pieter Brueghelstraat
Facebooktwitter