Gemeente Grimbergen koopt 40 are grond in Strombeek-Bever voor broodnodige randparking


De gemeenteraad gaf op 22 februari 2024 unaniem groen licht om de percelen gelegen tussen de Antwerpselaan en de Oude Mechelsestraat/de Villegas de Clercampstraat aan te kopen van de Koninklijke Schenking aan de geschatte waarde van € 190.904. De twee percelen zijn samen ongeveer 40 are groot. De strategische ligging opent heel wat perspectieven, waaronder de aanleg van een parking.

Ik ben zeer tevreden dat de Koninklijke Schenking bereid was om in te gaan op ons herhaaldelijk verzoek tot aankoop van deze gronden, wat toch vrij uniek is. De percelen liggen momenteel in wegenis- en bufferzone. We voorzien een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarin de huidige bestemming wordt omgezet naar grond voor openbaar nut.

Bart Laeremans
BurgemeesterFacebooktwitter