Fietspad Veldkantstraat

Geachte Burgemeester,

Het fietspad langs de Veldkantstraat (tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg) is niet alleen zeer slecht onderhouden (en op veel plaatsen in belangrijke mate overwoekerd), bovendien is het ten gevolge van de wortelgroei bijzonder oneffen. Ook bevinden er zich in het midden van het fietspad gevaarlijke uitsteeksels (zie foto), die tot ongelukken kunnen leiden.

Kan dit fietspad spoedig een onderhoudsbeurt krijgen?

Wat voorziet de termijnplanning voor de fietsers wanneer deze straat wordt heraangelegd? Blijft het fietspad aan deze kant van de weg of komt er een ontdubbeling?

Zou het niet beter zijn dit fietspad op termijn helemaal heraan te leggen (met rode asfalt, zoal gebruikelijk) en te verbreden? Werden hiervoor reeds plannen getekend?

Met dank voor uw antwoord en hoogachtend,

Bart Laeremans

Foto:

2015Veldkant3

Facebooktwitter