Fietspad Brusselsesteenweg

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door de echtgenote van een inwoner die op 19 oktober slachtoffer was van een zwaar fietsongeval op de Brusselsesteenweg.

Het ongeval deed zich voor op het fietspad ter hoogte van huisnummer 26. Op die plaats werd het rode fietspad opgebroken omwille van werken. De bovenlaag werd afgedekt met asfalt. Hetzij door slechte aanleg, hetzij ten gevolge van de hitte is deze asfaltlaag geëvolueerd naar een echte bultenlaag, met forse bulten van vijf à zes centimeter. De bijgevoegde foto’s geven de ernst van de situatie amper weer.

Zeker voor fietsers die met enige snelheid van boven komen (en daardoor een slecht zicht hebben op deze grote oneffenheden), is de situatie levensgevaarlijk.

De inwoner waarvan sprake heeft dit aan den lijve ondervonden. Hij is op 19 oktober (komende vanuit de richting Strombeek) met zijn koersfiets zwaar ten val gekomen op één van deze bulten. Volgens getuigen (dit werd opgenomen in het PV van de Grimbergse politie) werd hij als het ware uit zijn pedalen gekatapulteerd en is hij op zijn hoofd terecht gekomen. Hij is in comateuze toestand in het UZ Jette aangekomen waar hij direct geopereerd is en in een kunstmatige coma gehouden werd. Indien hij dit te boven komt, zal er zeer waarschijnlijk een blijvende invaliditeit zijn.

Gezien dit dramatisch ongeval is het onverantwoord dat het wegdek er zo blijft bijliggen. We kunnen niet wachten op de heraanleg van de Brusselsesteenweg volgend jaar. Het risico is te groot dat er nog slachtoffers vallen.

Mag ik u derhalve verzoeken om aan het Gewest dringend te vragen de betrokken locatie zonder uitstel onder handen te nemen en de oneffenheden meteen en duidelijk te signaleren aan de fietsers?

Ik zet de korpschef in kopie. Het lijkt me aangewezen dat ook vanwege de politie een schrijven naar het Gewest zou vertrekken.

Met dank voor uw reactie en de verdere opvolging van dit dossier.

Bart Laeremans

Foto:

20141104Bulten2

Facebooktwitter