Openbaar onderzoek Gerselarendries

Schrijven gericht aan de buurtbewoners:

Beste buurtbewoner,

Via deze weg wensen wij u erop attent te maken dat de firma Ets. Malice een milieuvergunning heeft aangevraagd om een afvalverwerkende inrichting te mogen opstarten langs de Gerselarendries.

De hoeveelheden te verwerken en te stockeren afval zouden aanzienlijk zijn: tot 2590 kubieke meter! De wijk Verbrande Brug wordt vandaag reeds geconfronteerd met een aantal breekwerven, die voor grote overlast zorgen in de buurt op vlak van geluid en fijn stof.

Het kan niet zijn dat de leefbaarheid van de Gerselarendries door een gelijkaardig bedrijf zou worden verpest.

Daarom is het belangrijk dat er door zo veel mogelijk buurtbewoners een bezwaar zou worden ingediend.

U vindt op de achterzijde een modelbezwaarschrift, maar u kan ook met uw eigen woorden uw bezwaar laten blijken.

Dit bezwaar moet wel vóór 8 november toekomen op het gemeentehuis.

Uw bezwaar kan worden opgestuurd naar (of afgegeven op) het gemeentehuis, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, of kan verzonden worden via elektronische post naar gemeentebestuur@grimbergen.be U dient daarbij zeker uw naam en adres te vermelden.

Tot woensdagavond kan u het bezwaar ook afgeven bij Karin Vertongen.

Eric Nagels en Karin Vertongen


Schrijven gericht aan het gemeentebestuur:

Geachte Mevrouw de Burgemeester , Geachte Schepenen,

Met dit schrijven wens ik bezwaar aan te tekenen tegen de milieuvergunningsaanvraag van Ets. Malice voor het uitbaten van een nieuwe inrichting voor het verwerken van afvalstoffen gelegen in de Gerselarendries, 52 te 1850 Grimbergen.

Deze inrichting gaat te veel milieuhinder veroorzaken voor de omliggende bewoners, zoals stofhinder, geur- en lawaaihinder. Bovendien gaat het om grote hoeveelheden materialen tot maar liefst 2590 m3.

Hiervoor is deze locatie niet geschikt. De aangevraagde hoeveelheden liggen juist onder de grens waarvoor een toelating voor een klasse 1 bedrijf zou moeten aangevraagd worden, wat op deze plaats volgens het BPA niet kan .

Bijkomende hinder gaat ook veroorzaakt worden door het bijhorende vrachtvervoer dat langs de smalle Oostvaartdijk en de Gerselarendries zou moeten verlopen.

Om deze redenen vraag ik het college om een negatief advies tegen deze vergunning uit te brengen.

Met dank voor nuttig gevolg,

Hoogachtend,

Eric Nagels

 

Artikels verschenen in de pers:

Het Nieuwsblad:

Ophef rond milieuaanvraag op Verbrande Brug

GRIMBERGEN – Op de verbrande brug te Grimbergen is er ongenoegen opstaan naar aanleiding van een milieuaanvraag die de firma “Ets. Malice “ voor het uitbaten van een nieuwe inrichting voor het verwerken van afvalstoffen. De firma, die gelegen in de Gerselarendries, wil er grote hoeveelheden afval verwerken en stockeren tot ruim 2590 kubieke meter. De voorbije weken werd er gedurende verschillende dagen door buurbewoners getroffen door een onhoudbare stank die tot in de wijde omgeving merkbaar is. Volgens omwonenden is de firma zelfs reeds gestart terwijl het openbaar onderzoek nog lopende is. Burgemeester Marleen Mertens heeft opdracht gegeven aan haar dienst om dit te onderzoeken.

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een milieuvergunning door deze firma is lopende. Bezwaarschriften mogen binnengebracht worden tot 8 november op het gemeentehuis van Grimbergen. En daar willen de buurtbewoners maar al te graag gebruik van maken.
Daarvoor krijgen ze steun van Eric Nagels, gemeenteraadslid voor Vernieuwing. Samen met sympathisanten hebben ze de buurtbewoners opgeroepen om bezwaarschriften te sturen naar het gemeentebestuur tegen deze milieuvergunning.

Volgens Eric Nagels zal de inrichting te veel milieuhinder veroorzaken voor de omliggende bewoners, met stofhinder, geur- en lawaaihinder. Samen met zijn partij Vernieuwing is Eric Nagels van oordeel dat de locatie niet geschikt is en vreest dat de buurtbewoners het slachtoffer zullen worden van een zoveelste locale vervuiler.

 

Het Laatste Nieuws:

ONDERZOEK LOOPT, MAAR BEWONERS ZITTEN NU AL IN DE STANK

Afvalbedrijf start zonder vergunning

In een woonwijk vlakbij de Verbrande Brug is een firma begonnen met het verwerken van bouwafval zonder enige (milieu)vergunning. Het openbaar onderzoek loopt zelfs nog maar daar trekt men zich niets van aan. De buurtbewoners klagen dan ook over heel wat lawaai-, stof- en geurhinder. “Ik heb de opdracht gegeven aan mijn diensten om dit te onderzoeken. Als er toch nog verdergewerkt wordt zonder vergunning, zullen wij ingrijpen”, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

De firma “Ets. Malice”, gespecialiseerd in het verwerken van bouwafval, is in de Gerselarendries met de uitbating van een nieuwe inrichting gestart. Het terrein grenst echter aan een aantal woningen van gezinnen. Ondanks dat de firma pas recent een milieuvergunning aanvroeg is die al een hele tijd bezig met haar activiteiten zo blijkt.

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een milieuvergunning door deze firma is zelfs nog lopende zo blijkt. Bezwaarschriften mogen binnengebracht worden tot 8 november op het gemeentehuis van Grimbergen. En daar willen de buurtbewoners maar al te graag gebruik van maken. “Vanaf 5 uur is het hier gedaan met slapen”, vertelt Wilfried De Wael. “Geregeld laten ze zware betonblokken naar beneden vallen en ook een breekmachine hebben ze hier al ingezet. Wij hebben dan ook last van lawaai-, stof- en geurhinder en vaak ook van trillingen. En dat soms gewoon ’s nachts. Ik ben zelfs al eens tot daar geweest met een buur in het midden van de nacht. Ze hebben toen zelfs in zijn gezicht gespuwd….”

Het gaat blijkbaar over containers met bouwafaval uit het Brusselse die op de site worden gelost en vervolgens gesorteerd. Volgens de bewoners werd er de laatste dagen flink gewerkt toen men lucht kreeg dat er vanuit de gemeente iets op til was. “Het ligt hier nu plots al veel minder vol met hopen bouwafval. Die lagen bijna tot in onze tuinen. Op Allerheiligen heeft men hier de hele dag doorgewerkt.”

‘Niet vergunnen’
Volgens gemeenteraadslid Eric Nagels (Vernieuwing) mag er geen vergunning komen. “Het is nu al duidelijk dat de locatie niet geschikt is. De hoeveelheden te verwerken en te stockeren afval zouden niet min zijn: tot 2.590 kubieke meter. Die aangevraagde hoeveelheden liggen juist onder de grens waarvoor een toelating voor een klasse 1 bedrijf zou moeten aangevraagd worden, wat op deze plaats volgens het BPA niet kan.De wijk Verbrande Brug wordt nu al geconfronteerd met een aantal breekwerven, die voor grote overlast zorgen in de buurt op vlak van geluid en fijn stof. Dit kan er echt niet meer bij.”

Nog volgens Nagels zou ook het bijhorende vrachtvervoer dat langs de smalle Oostvaartdijk en de Gerselarendries zou moeten verlopen nog voor meer hinder zorgen.

“Toen we hier op uitgekomen zijn heb ik mijn diensten meteen de opdracht gegeven dit te onderzoeken”, reageert burgemeester Marleen Mertens (CD&V). “Onze milieuambtenaar had vandaag (gisteren, red.) al een afspraak met de eigenaar. Wij gaan er vanuit dat er geen activiteit meer zal plaatsvinden zolang er geen vergunning is. Als blijkt dat er toch nog verdergewerkt wordt, zullen wij verdere stappen ondernemen.”

Of er uiteindelijk een milieuvergunning komt is (nog) niet duidelijk. Mertens laat alleszins niet in haar kaarten kijken. “Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog. Wij krijgen het dossier pas in laatste instantie te zien”, klinkt het.

“DIMITRI BERLANGER”

Verslag RingTV: “Protest tegen verwerking bouwafval in Grimbergen”:

RingTV-EricNagels

Facebooktwitter