Eurostadion fnuikt Vlaams karakter van de Rand

Gisteren (11.09.2013) kondigde Vlaams Belang-senator Bart Laeremans in Terzake aan alle juridische middelen te zullen aanwenden om de bouw van het Eurostadion in het Vlaams-Brabantse Grimbergen te voorkomen. Eén van de speerpunten in zijn betoog was de aantasting van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse randgemeente.

Dat het nationaal stadion ontegensprekelijk een invloed zal hebben op de reeds zwaar verfranste en geïnternationaliseerde noordrand is een open deur intrappen. Ondanks het feit dat alle taalindicatoren op rood staan, staat nu reeds vast dat de spektakelhal en de commerciële machine daarrond meertalig zullen zijn en dat de Vlaamse overheid, gezien zij geen partner is, hier niet het minste weerwerk tegen zal kunnen bieden.

Dat minister Muyters (N-VA) dit aspect van tafel veegde door aan te geven dat er aan de realisatie van het nieuwe nationale stadion ‘voorwaarden zouden gekoppeld worden inzake het gebruik van het Nederlands’, wekt allerminst vertrouwen op.

Wegwijzers

Vooreerst werd Muyters al teruggefloten door Brussels minister-president Vervoort. Van deze ‘voorwaarden’ staat bovendien niets in de intentieverklaring die gisteren door de Vlaamse en de Brusselse regering werden ondertekend. Bovendien blijkt nu al dat die – eventuele – voorwaarden zouden gaan over enkele marginale aspecten zoals wegwijzertjes en drankverkoop. In een reactie maakt Bart Laeremans de vergelijking met Uplace in het Vlaams-Brabantse Machelen. “Ook daar heeft minister Bourgeois (N-VA) afspraken over wegwijzertjes, maar dit zal niet verhinderen dat het mega-shoppingcentrum zich meertalig zal richten naar een Brussels en internationaal publiek, wat een sterk verfransende invloed zal hebben op heel het handelsleven in de regio.”

RSCA

Volgens de Vlaams Belang-senator is het tevens duidelijk dat de Vlaamse regering en de twee N-VA-ministers de impact van de verhuis van een tweetalige Brusselse topclub (RSCA) naar Grimbergen onderschatten. “Vandaag hebben een reeks Franstalige atletiekverenigingen hun zetel in het Koning Boudewijnstadion. Ook zij zullen mee verhuizen naar Grimbergen. Al jarenlang hebben de Vlaamse randgemeenten heel wat inspanningen geleverd om het sportgebeuren op hun grondgebied Nederlandstalig te houden. Al deze inspanningen dreigen door dit project teloor te zullen gaan,” besluit Bart Laeremans.

Facebooktwitter