Persbericht van Gemeente Grimbergen – Voetbalstadion parking C

De federale, Vlaamse en Brusselse regering hebben een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een nieuw voetbalstadion op parking C van de Heizel. Tegen 2019 zal zo op de Heizelvlakte een nieuw voetbalstadion verrijzen. Wij zijn ons bewust van de ongemakken die dergelijk stadion met zich zal meebrengen. Maar zoals de initiatiefnemers het zelf stellen “de zon moet voor iedereen schijnen”.

In dit stadium van het dossier zullen wij als gemeentebestuur onze plaats aan de tafel van de gesprekken opeisen. Wij willen vanaf nu inspraak en overleg met de gemeenten Grimbergen en Wemmel op alle mogelijke niveau’s. Ongeacht de uiteindelijke vormgeving van het project zullen wij de leefbaarheid voor de inwoners in de buurt als de hoogste prioriteit stellen.

Op vlak van mobiliteit, veiligheid en ordehandhaving zullen wij de hoogste eisen stellen. Ruimtelijk gezien zullen wij een strikte toepassing eisen van het gemeentelijk en gewestelijk structuurplan met zeker aandacht voor de afwatering van de heizelvlakte via de Maalbeek.

Wij zullen dit project zeker hanteren als buffer tegen megalomane projecten zoals U-place, JUST en NEO en wij zullen erop toezien dat het huidige aantal parkeerplaatsen zeker gegarandeerd blijft.

Ook op vlak van onze Vlaamse aanwezigheid zullen wij het onderste uit de kan trachten te halen. Wij zullen er als een waakhond op toezien dat te allen tijde het Vlaams karakter van onze gemeente gewaarborgd blijft in harmonie met de sportieve en economische activiteiten.

Zoals eerder reeds gemeld zullen wij ook alle mogelijke pistes onderzoeken om, binnen het wettelijke kader, de hoogst mogelijke taksen te heffen op activiteiten gaande van parkeren tot vermakelijkheden en sportwedstrijden.

Facebooktwitter