[EA] Samenstelling stuurgroep sportbeleidsplan

Wij kregen als fractievoorzitters van de oppositie de vraag van de burgemeester om namens de oppositie één persoon aan te duiden voor de stuurgroep die het sportbeleidsplan 2020-2025 moet voorbereiden.

Daarnaast zouden er twee leden van de meerderheid in de stuurgroep zitten alsook de schepen van Sport. Mede omdat het hier gaat om een beleidsplan voor de volgende legislatuur, valt zo’n onevenwichtige samenstelling niet te verantwoorden.

Omdat er door de oppositie twee kandidaten werden voorgesteld, vond de startvergadering plaats zonder een lid van de oppositie.

Wij stellen dan ook voor dat zowel de meerderheid als de oppositie vier afgevaardigden kan sturen, zodat alle fracties vertegenwoordigd zijn.

De schepen van Sport maakt in dit voorstel deel uit van de afvaardiging van de meerderheid. Desgewenst kan de meerderheid daar nog een lid aan toevoegen.

Gezien het belang van dit dossier, is een correcte vertegenwoordiging van alle fracties uit de gemeenteraad echt wel wenselijk en noodzakelijk.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat in de stuurgroep voor het sportbeleidsplan 2020-2025 alle fracties uit de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn alsook de schepen van Sport.

Bart Laeremans

Facebooktwitter