[EA] Onkruidvrij Grimbergen op openbare plaatsen WEL mogelijk

Sinds 1 januari 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden voor onkruidbestrijding, waardoor het moeilijker is voor gemeenten om pleinen, straten en kerkhoven onkruidvrij te houden.

Ook Grimbergen heeft duidelijk te kampen met veel onkruid op openbare plaatsen. Vooral op kerkhoven is dit duidelijk merkbaar. Klachten van inwoners bleven dan ook –terecht- niet uit. Veel onkruid kan een buurt daarenboven ook onveilig maken.

Nochtans komt het verbod niet uit de lucht vallen. Gemeentebesturen hadden meer dan 10 (!) jaar de tijd om hun groenbeleid aan te passen, (dure) investeringen voor machines te spreiden in de tijd en nieuwe pleinen en straten anders aan te leggen.

Moeten we maar gewoon worden aan onkruid in het straatbeeld, zoals in de persmededeling van de gemeente van 11 augustus 2016 staat (“Een onkruidvrij straatbeeld zal stilaan overal tot het verleden behoren. Dat is op zich geen probleem“)? Nee, natuurlijk niet. Talrijke gemeenten deden reeds eerder een omslag en voerden een doordacht beleid waardoor er geen noemenswaardige problemen rijzen aangaande onkruidbestrijding.

Op dit moment heeft de groendienst volgende machines in bezit om de openbare ruimte onkruidvrij te houden: een grote heetwatermachine, een kleine stoommachine, een veegmachine en een kleine onkruidbrander. Dit is ontoereikend.

Voorstel:
De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om:
– 3 thermische gasbranders aan te schaffen;

– 2 borstelmachines aan te schaffen (ongeveer 8.400 Euro/stuk);

– 2 machines met hete lucht en gas of heet water aan te schaffen (ongeveer 18.000 Euro/stuk);

– het kader van de groendienst volledig op te vullen en eventueel aangevuld met studenten of personen onder het statuut van sociale tewerkstelling die bijstand bieden aan de groendienst bij het verwijderen van het onkruid;

– te voorzien in een andere inrichting van het openbaar domein:
1. groene kerkhoven (versneld aanleggen van grindgazon op alle 5 de kerkhoven);
2. inzaaien van (bewandelbare) bermen die kort kunnen gemaaid worden;
3. aankoop van beplanting met een grotere dichtheid;
4. ronde punten zonder verhardingen;

– een brief te sturen naar de bevoegde minister Schauvliege om:
1. de problematiek aan te kaarten;
2. te vragen naar een bovengemeentelijke aankoop van machines;
3. uitzonderingen aanvragen (geniet zeker niet onze voorkeur, maar zou in bepaalde omstandigheden en op bepaalde plaatsen voor een oplossing kunnen zorgen).

Facebooktwitter