[EA] Taalgebruik bij het jeugdvoetbal

Tijdens het schepencollege van 27 juni werd een overeenkomst geformaliseerd tussen het gemeentebestuur, de sportraad en KFC Strombeek inzake het taalgebruik bij het jeugdvoetbal. Blijkbaar zal dit gebeuren door een nauwe samenwerking met KSC Grimbergen.

De overeenkomst is een stap vooruit voor de jongste leeftijdsgroepen, waar voortaan het taalstatuut van de gemeente integraal zal worden nageleefd.

Voor de leeftijdsgroepen U10 tot U17 wordt evenwel niets meegedeeld, tenzij dat de taalregeling in de toekomst ieder jaar wordt uitgebreid met twee categorieën, behalve het eerste jaar. Dat betekent dat de regeling in het seizoen 2017-18 gewoon met de leeftijd opschuift en dat ze pas in 2018 telkens met een leeftijdsgroep wordt uitgebreid: met de groepen U12 in 2018-19, U14 in 2019-20, U16 in 2020-21. De situatie zal pas volle genormaliseerd zijn in het najaar van 2021.

Graag willen we dan ook vernemen welke inspanningen men zal doen in de leeftijdsgroepen U10 tot U17 om naar deze normalisering toe te werken. Deze kinderen en jongeren hebben er zelf alle belang bij dat zij ook in het Nederlands kunnen spelen. Dat wordt in het dossier overigens langs alle zijden erkend.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het college van burgemeester en schepenen een antwoord geeft op volgende vragen:

– op welke wijze zal de naleving van het akkoord concreet worden opgevolgd?
– welke inspanningen zullen er de komende maanden en jaren worden gedaan voor de leeftijdsgroepen U10 tot U17 om naar de normalisering toe te werken?

Bart Laeremans

Antwoord van het schepencollege

Schepen van Sport Gaudaen antwoordde dat er een herschikking en versterking komt van het bestuur van de betrokken club en dat ook hijzelf vaker ter plaatse zal gaan. Daarnaast zal ook de Werkgroep Vlaamse Actie, waarmee hij een constructief gesprek had, de situatie zal blijven opvolgen.

Voorts bevestigt hij dat men zich zal focussen op de categorieën van U6 tot U9 “om zo na enkele jaren via organische groei te komen tot een volledig Nederlandstalige opleiding”. Wel zouden er afspraken voorzien zijn met het huis van het Nederlands.

Het tweede deel van het antwoord was dus erg mager. Indien er voor deze leeftijdsgroepen (vanaf 10 jaar) pas na verloop van verscheidene jaren iets verandert, dan zullen er nog vele jeugdtrainingen tot 2021 volledig in het Frans verlopen. We rekenen ook hier op goede wil en blijven dit opvolgen.

Facebooktwitter